• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Obec a občané

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - grafika

 

Obecní úřad Český Jiřetín cenzuruje

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané 2 - grafika

Vedení obce Český Jiřetín navrhlo vyhlášku, která mu umožňuje cenzurovat plakáty na veřejné výlepové ploše, tedy ploše ve společném majetku občanů. Amatérský text obecní vyhlášky doladilo Ministerstvo vnitra ČR. Podle vyhlášky č. 1/2012 musí být plakáty na veřejné ploše odsouhlasovány obecním úřadem. Texty, které jsou pro osoby ve vedení obce nepříjemné, nelze vyvěsit. Podle ředitelky odboru dozoru a kontorly veřejné správy Ministertva vnitra ČR není vyhláška údajně v rozporu s Ústavou ČR. Vyhláškou se již zabývá kancelář veřejného ochránce práv (ombudsman).

Poslední aktualizace: 09.01.2013

(Ne)ochrana životního prostředí?

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - Ne)ochrana životního prostředí? - grafika

Jediný celoročně dostupný pramen kvalitní pramenité vody pro lidi v Českém Jiřetín není tamním Obecním úřadem, ani odborem životního prostředí Města Litvínov ochráněn. Obecní úřad Český Jiřetín a zodpovědná úřední osoba Města Litvínov se tak zbavily starostí spojených s ochranou vodního zdroje. Z pramene přitom řada občanů, zejména v zimním období, odebírá pitnou vodu. Dříve skvělá kvalita pramenité vody, se tak nevhodnými zásahy a neúdržbou jímek rapidně horší. A za to si z daní platíme úřady a úředníky. Ti mají stručnou odpověď: "nemáme povinnost se o kvalitu vody starat".

Poslední aktualizace: 10.01.2013

Neúčinnost státní kontroly

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - (Ne)účinnost státní kontroly - grafika

Nepořádky v České republice na všech úrovních veřejné správy už nikoho nepřekvapují. Není-li dodržován zákon, měl by mít stát funkční mechanismy pro zjištění závadného stavu a pro zajištění nápravy. Dozor nad obcemi prováděný Ministerstvem vnitra ČR se ukazuje jako nefunkční. Jednou z příčin je tzv. "presumpce správnosti vyjádření starostky", kterou dozorový orgán uplatňuje.

Poslední aktualizace: 12.01.2013

Zastupitelka obce švindlovala, v Českém Jiřetíně nebydlí

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - Zastupitelka obce švindlovala, v Českém Jiřetíně nebydlí - grafika

Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl stížnost na neplatnost tamních komunálních voleb, ale zneplatnil současně volbu zastupitelky Růženy Klubertové, protože měla trvalý pobyt v obci zapsaný jen formálně. Informovala o tom mluvčí Krajského soudu Irena Jeřábková. Komunální volby se 22. října 2011 v obci s 75 obyvateli konaly již potřetí.

Poslední aktualizace: 13.01.2013

Podivuhodné investice obce

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - Podivuhodné investice obce - grafika

Obec se průběžně zbavuje svých nemovitostí. Před časem prodala budovu školy, která nyní chátrá, prodala také historickou obecní vilu. Vesnice o hrstce obyvatel na údržbu peníze nemá. Stejná obec však kupodivu chce stavět nemovitosti nové. Tento zdánlivý rozpor má bohužel své "racionální" vysvětlení. Obec z veřejných prostředků zainvestuje, soukromý subjekt bude inkasovat. To je tradiční vzorec současné české politické kultury, který se nevyhýbá ani vesnicím.

Poslední aktualizace: 10.03.2013

Komunální aktivity v obci

Český Jiřetín - Georgendorf - Projekty - Komunální aktivity v obci- grafika

Českojiřetínský spolek - Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín společenství občanů, kterým není lhostejný život v obci Český Jiřetín, jsou si vědomi potřeb obce a jejích obyvatel a jsou připraveni přijmout svůj díl odpovědnosti za budoucnost obce, zejména přispívat svým občanským postojem, prací a znalostmi k rozvoji obce. V rámci poslání sdružení se jeho členové angažují v komunální sféře, a to v zájmu snahy o zajištění řádného hospodaření obce a řádného fungování obecní samosprávy.

Poslední aktualizace: 06.01.2013

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem