• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Obec a občané >> Podivuhodné investice obce

Podivuhodné investice obce

Obec se průběžně zbavuje svých nemovitostí. Před časem prodala budovu školy, která nyní chátrá, prodala také historickou obecní vilu. Vesnice o hrstce obyvatel na údržbu peníze nemá. Stejná obec však kupodivu chce stavět nemovitosti nové. Tento zdánlivý rozpor má bohužel své "racionální" vysvětlení. Obec z veřejných prostředků zainvestuje, soukromý subjekt bude inkasovat. To je tradiční vzorec současné české politické kultury, který se nevyhýbá ani vesnicím.

Občanům, zejména pak chatařům slibuje obecní úřad už od roku 2010 vybudování "sportovního areálu". Centrem zamýšleného "sportoviště" je požární nádrž vylepená bazénovou vložkou a plot kolem pozemku. Nádrž má i nadále zůstat nádrží protipožární, s koupáním na vlastní nebezpečí. Jediné skutečně sportovní zařízení je "vybudování" hřišť, která však již existují a nikdo na nich vesměs nesportuje.

Ještě v roce 2011 však úřad sousedům zapíral, že hlavním předmětem "sportovního projektu" je "pohostinské zařízení". To má být dáno jakémusi podnikateli do pronájmu (jméno podnikatele však obec dosud nesdělila).

Z dokumentace stavby sportovního areálu v Českém Jiřetíně z roku 2010 (Objekt občerstvení a soc. zařízení)

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - Podivuhodné investice obce - Z dokumentace stavby sportovního areálu v Českém Jiřetíně z roku 2010

Starostka nechala vylepit požární nádrž bazénovou vložkou v předstihu, před komunálními volbami. Tím měla zřejmě v úmyslu získat body od sportovně založených rekreantů. Několik z nich se pak do obce formálně přihlásilo, aby obcházením volebního zákona v malé obci starostku účinně podpořili (více informací zde).

Kromě letité nádrže a starých hřišť však v Českém Jiřetíně žádné sportovní centrum dosud nestojí. Místostarosta Kovář to v týdeníku Homér dne 8.11.2012 odůvodňuje "neusnášeníschopností zastupitelstva", kvůli které údajně "přišla obec Český Jiřetín o dotaci 5 mil. Kč". Narážel tak na skutečnost, že se poslední komunální volby v Českém Jiřetíně musely konat natřikrát a rozhodování zastupitelstva bylo omezeno. Opomněl však uvést, že lidem kolem starostky Ličkové bylo umožněno mezi volbami hlasovat. Opozice hlasování umožnila v zájmu schválení územního plánu a právě i sportovního areálu. Tohoto hlasování však v červnu 2011 zastupitelé kolem starostky zneužili ke ztrojnásobení platu starostky a k hlasování o ukončení provozu veřejného osvětlení (úspory). Na schválení žádosti o pětimiliónovou dotaci na sportovní areál přitom zastupitelé poněkud zapomněli...

Starostka a místostarosta byli proto předsedou ČJS Františkem Lipárem řadu měsíců vyzýváni, aby se zdrželi šíření nepravdivých informací, že projekt sportovního areálu byl údajně zablokován občany kolem ČJS. Dne 16.5.2012 musela starostka nakonec veřejně přiznat, že projekt sportovního areálu nezkrachoval kvůli blokování občany, ale kvůli "opomenutí obecního úřadu" (viz lakonická poznámka v zápisu ze zastupitelstva). I přesto však zástupci obecního úřadu šíří nepravdivá tvrzení nadále, a to i tiskem.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Český Jiřetín, 16.5.2012, bod. 15

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - Podivuhodné investice obce - Zápis z jednání zastupitelstva obce Český Jiřetín, 16.5.2012, bod. 15.1 Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - Podivuhodné investice obce - Zápis z jednání zastupitelstva obce Český Jiřetín, 16.5.2012, bod. 15.2

Kompletní dokumentace ke stavbě byla vyžadována občany už 1.11.2011.

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - Podivuhodné investice obce - Kompletní dokumentace ke stavbě byla vyžadována občany už 1.11.2011
Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - Podivuhodné investice obce - Starostka obce není ochotná sdělovat veřejnosti informace o činnosti úřadu. Vydání dokumentů trvalo 120 dnů, ačkoli zákon jasně stanoví lhůtu 15 dnů. Vydán dokumentů musel starostce nařídit nadřízený orgán.

Starostka obce není ochotná sdělovat veřejnosti informace o činnosti úřadu. Vydání dokumentů trvalo 120 dnů, ačkoli zákon jasně stanoví lhůtu 15 dnů. Vydání dokumentů musel starostce nařídit nadřízený orgán.

Dokumentace však nebyla v mezidobí dána úřadem k dispozici dokonce ani zastupiteli, členu komise pro zadání veřejné zakázky.

Opoziční zastupitel tak byl při vyhlášení zakázky obejit a musel si dokumentaci nakonec vyžádat podle informačního zákona. Ačkoli informační zákon stanoví 15 denní lhůtu pro poskytnutí informace, starostka informaci nezákonným způsobem zadržovala celých 120 dnů. Dokumenty vydala až na dvojnásobnou intervenci Krajského úřadu, pod hrozbou soudní žaloby. Mezitím však výběrové řízení "nerušeně" proběhlo.

Za tyto "drobné prohřešky" nepamatuje stát na žádný postih. Z hlediska státu je totiž, jako obvykle, "vše v pořádku".

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem