• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Obec a občané >> Neúčinnost státní kontroly

Neúčinnost státní kontroly

Nepořádky v České republice na všech úrovních veřejné správy už nikoho nepřekvapují. Není-li dodržován zákon, měl by mít stát funkční mechanismy pro zjištění závadného stavu a pro zajištění nápravy. Dozor nad obcemi prováděný Ministerstvem vnitra ČR se ukazuje jako nefunkční. Jednou z příčin je tzv. "presumpce správnosti vyjádření starostky", kterou dozorový orgán uplatňuje.

Státní kontrola nemůže být účinná, nejsou-li kontrolním orgánům ze strany kontrolovaného subjektu poskytovány pravdivé informace.

To, že dozorový orgán nad činností obcí obdrží nepravdivé informace, však sám obvykle nezjistí. Kontrola není prováděna do hloubky. Ministerstvo vnitra při kontrole uplatňuje tzv. "presumpci správnosti vyjádření starostky" (tj. na nepravdu tvrzenou veřejnou osobou se pohlíží jako na pravdu, aniž by si kontrolní orgán vyžádal důkazy pro taková tvrzení ...).

Podle vyjádření MV ČR z 21. 2. 2011 je presumpce správnosti "Ministerstvem vnitra uplatňována přesně v souladu s dikcí správního řádu a písemnosti či oficiální vyjádření představitelů obce jsou považovány za pravdivé pouze, pokud (a dokud) se neprokáže opak ..."

V praxi to znamená, že občané stěžující si na nezákonné jednání představitelů obce jsou nuceni (a to i přes velmi omezený přístup k dokumentům obce) vynakládat nepřiměřené úsilí, aby sehnali důkazy proti nepravdivým tvrzením. Stát si kontrolované skutečnosti sám většinou neověří. Státní kontrola se tak stává neúčinnou a ve svém důsledku až kontraproduktivní, neboť nesprávné závěry kontroly vyplývající z upravených fakt následně utvrzují kontrolované osoby v přesvědčení, že se jim nic nemůže stát.

Ministerstvo vnitra k tomu dodává, že "nemá pravomoc k tomu, aby případná nepravdivá vyjádření představitelů obce nějak sankcionovalo".

Podle vyjádření pracovníků odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministertva vnitra ČR údajně 95% obcí respektuje závěry kontrol a doporučení Ministerstva vnitra ČR. Platí-li tato statistika, pak zbývajících 5% z nich, tj. teoreticky více než 300 obcí v ČR, závěry ministerských kontrol nerespektují. Jednou z těchto obcí je Český Jiřetín. Na mnohých příkladech je vidět, že kontrola a dozor ministerstva nad obcemi je bezzubá úřední činnost, která má spíše charakter nezávazných doporučení, než kontroly. Je-li porušen správní řád či zákon o obcích, nic moc se neděje.

V případě Českého Jiřetína lze ke cti MV ČR uvést, že po pachtění se občanů za důkazy nakonec "důrazně upozornilo" starostku na poskytnutí nepravdivých informací. Bohužel to byl první a poslední úspěch státního kontrolního orgánu od roku 2010.

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - (Ne)účinnost státní kontroly - dokument 1 Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - (Ne)účinnost státní kontroly - dokument 2 Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - (Ne)účinnost státní kontroly - dokument 3 Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - (Ne)účinnost státní kontroly - dokument 4

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem