• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Obec a občané >> (Ne)ochrana životního prostředí?

(Ne)ochrana životního prostředí?

Jediný celoročně dostupný pramen kvalitní pramenité vody pro lidi v Českém Jiřetín není tamním Obecním úřadem, ani odborem životního prostředí Města Litvínov ochráněn. Obecní úřad Český Jiřetín a zodpovědná úřední osoba Města Litvínov se tak zbavily starostí spojených s ochranou vodního zdroje. Z pramene přitom řada občanů, zejména v zimním období, odebírá pitnou vodu. Dříve skvělá kvalita pramenité vody, se tak nevhodnými zásahy a neúdržbou jímek rapidně horší. Představitelé obce i odbor životního prostředí mají stručnou odpověď: "nemáme povinnost se o kvalitu vody starat".

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - (Ne)ochrana životního prostředí? - Nehezká stavební úprava opěrné zdi na pozemku obce, která vznikla před několika lety kolem vývodu jednoho z nejkvalitnějších pramenů pitné vody, byla v srpnu 2012 opatřena ze strany obecního úřadu novou tabulkou „Užitková voda“.

Nehezká stavební úprava opěrné zdi na pozemku obce, která vznikla před několika lety kolem vývodu jednoho z nejkvalitnějších pramenů pitné vody, byla v srpnu 2012 opatřena ze strany obecního úřadu novou tabulkou „Užitková voda“.

Všechny vyspělé kultury si chrání své kulturní a přírodní bohatství. Občané si formou daní platí státní a obecní úředníky, aby se o toto bohatství v zájmu veřejnosti starali. K přírodnímu bohatství patří bezesporu i zdroje kvalitní pitné vody. Tato teorie však nemá nic společného s realitou v Českém Jiřetíně.

Původní němečtí obyvatelé společně s nově příchozími obyvateli Českého Jiřetína po 2. světové válce si společnými silami upravili pramen v centru obce, který do zřízení veřejného vodovodu sloužil většině obyvatel centrální části vesnice. Dodnes je pramen jediným veřejně dostupným zdrojem pitné vody v zimě pro řadu domů v centru obce, které nejsou napojeny na veřejný vodovod.

V roce 2000 prodala obec parcelu č. 11 i s pramenem. Tehdejší starostka Věra Hájková však moudře vyhradila při prodeji obci právo z věcného břemene k odběru vody. Myslela tak na to, aby občané nepřišli o tento kvalitní pitný zdroj.

V roce 2010 chtěla současná starostka vývod z pramene směrem k silnici zaslepit. Voda by tak skončila pouze a jen v soukromých rukách jediného domu. Vedení radnice přitom tvrdilo, že obec už právo z věcného břemene nemá, což (jak se ukázalo šetřením) naštěstí není pravda. Po sporech, které tento záměr radních odstartoval, k zaslepení vývodu pramenité vody pro veřejnost nakonec nedošlo.

Dva roky po sporech však opět přišel další zásah obecního úřadu proti občanům (daňovým poplatníkům). Vodu, jejíž rozbory ukazují na jeden z nejkvalitnějších zdrojů pitné vody, označila radnice v srpnu 2012 za „užitkovou“.

Co je cílem osazení takovéto informační tabulky? Toleruje snad obecní úřad znečišťování vody? Voda ze stejného pramene, která protéká soukromým domem, je přitom využívána jako pitná ... Degradace kvality pramene dosud vynikající vody se děje s vědomím úřední osoby zodpovědné na Městě Litvínov za ochranu vod. Je to skutečně podivná ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů.

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - (Ne)ochrana životního prostředí? - V protokolu uvedené výsledky ukazatelů vyhovují hygienickým limitům požadovaným vyhláškou MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

V protokolu uvedené výsledky ukazatelů vyhovují hygienickým limitům požadovaným vyhláškou MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Představitelé obce mají stále snahu rozdělovat zbytky obecních pozemků na stavby nových rekreačních chat. To je další z důvodů pro začínající potíže s dostupností pitné vody v obci. Občané už léta volají po dobudování vodovodu. Vedení radnice však hovoří o tom, že tato akce by byla nad možnosti obce. Přitom ale obec nemá vypracovánu žádnou studii s rozpočtem, takže vlastně nikdo neví, o jaké částce je řeč. A protože neexistuje žádná studie, nemohla se obec dosud ani pokusit požádat o dotaci na tak základní věc, jako dozajištění obyvatelstva pitnou vodou. Současně však ta samá obec nechrání jediný celoročně dostupný zdroj pramenité vody v centru obce.

Paradoxem je, že k domu samotné starostky je přitom přiváděna kvalitní pramenitá voda z plavebního kanálu. V tomto případě jsou naopak vyvíjeny tlaky na Lesy ČR, aby starostka o tento zdroj dobré vody sama pro svůj dům nepřišla.

Vodní zdroj na parcele č. 11 v katastru obce Český Jiřetín plně vyhovuje dikci vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Jímka pramenité vody se nachází právě 12 m vzdušnou čarou od veřejné pozemní komunikace a je navíc nad úrovní silnice, proto znečištění zdroje průsakem z vozovky je vyloučen. Vodu neohrožuje ani průsak ze žumpy, nádrže paliv, chléva, močůvkové jímky, hnojiště, ani individuální umývací plochy vozidel. Rozbor vody ze 7. 4. 2010 potvrdil, že výsledky rozboru vody vyhovují hygienickým limitům požadovaným vyhláškou MZ ČR č. 252/2004 Sb. na pitnou vodu. Protokol o zkoušce č. 653/08/10 je k dispozici na Obecním úřadě Český Jiřetín. Přesto byla voda v letošním roce označena jako „užitková“. Obecní úřad a zodpovědná úřední osoba Města Litvínov se tak zbavily starostí s ochranou vodního zdroje.

Místostarosta Kovář, jako zastupitel za KSČM kupodivu nebojuje za zájmy občanů. Naopak. Viz zápis ze zastupitelstva obce Český Jiřetín z 3. 10. 2012:

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - (Ne)ochrana životního prostředí? - Část zápisu ze zastupitelstva obce Český Jiřetín z 3. 10. 2012

Podle vyjádření činovníků Obecního úřadu nemá obec prostředky na to, aby zajišťovala pro své občany kontrolní rozbory vody, a to řádově za 5000,- Kč ročně. Několikanásobně vyšší částka je však zkonzumována v alkoholických nápojích a pohoštění při akcích pořádaných obecním úřadem. Na fotografiích záběry ze slavnostního vypouštění požární nádrže z října 2012.

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - (Ne)ochrana životního prostředí? - Slavnostní vypouštění požární nádrže - říjen 2012

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - (Ne)ochrana životního prostředí? - Slavnostní vypouštění požární nádrže - říjen 2012 Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - (Ne)ochrana životního prostředí? - Slavnostní vypouštění požární nádrže - říjen 2012 Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - (Ne)ochrana životního prostředí? - Slavnostní vypouštění požární nádrže - říjen 2012

Zajištění kvality vody bylo od Obecního úřadu požadováno už v roce 2010. Činitelé obce se nejdříve podivili nad existencí vodního zdroje. Pak oznámili úvahu o "zrušení této vodoteče". Jakým způsobem by bylo možné možné tekoucí pramen úředně zrušit, však vysvětleno nebylo.

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - (Ne)ochrana životního prostředí? - Zajištění kvality vody bylo od Obecního úřadu požadováno už v roce 2010. Činitelé obce se nejdříve podivili nad existencí vodního zdroje. Pak oznámili úvahu o zrušení této vodoteče. Jakým způsobem by možné možné tekoucí pramen úředně zrušit, však vysvětleno nebylo

Označení vysoce kvalitní vody jako "užitková" doporučil vodoprávní úřad města Litvínov, zodpovědný za ochranu životního prostředí. Ten vůbec nebyl ochoten zabývat se faktem, že voda ve skutečnosti vyhovuje vyhlášce 252/2004 Sb. i vyhl. 501/2006 Sb. Z neznalosti či pohodlnosti vodoprávní úřad rovnou předpokládá, že zdroj těmto vyhláškám nevyhovuje. Vodoprávní úřad tak spíše přispívá k neochraně životního prostředí, než k jeho ochraně.

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - (Ne)ochrana životního prostředí? - Označení vysoce kvalitní vody jako užitková doporučil vodoprávní úřad města Litvínov, zodpovědný za ochranu životního prostředí. Ten vůbec nebyl ochoten zabývat se faktem, že voda ve skutečnosti vyhovuje vyhlášce 252/2004 Sb. i vyhl. 501/2006 Sb. Z neznalosti či pohodlnosti vodoprávní úřad rovnou předpokládá, že zdroj těmto vyhláškám nevyhovuje. Vodoprávní úřad tak spíše přispívá k neochraně životního prostředí, než k jeho ochraně

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem