• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Obec a občané >> Obecní úřad Český Jiřetín cenzuruje

Obecní úřad Český Jiřetín cenzuruje

Vedení obce Český Jiřetín navrhlo vyhlášku, která mu umožňuje cenzurovat plakáty na veřejné výlepové ploše, tedy ploše ve společném majetku občanů. Amatérský text obecní vyhlášky doladilo Ministerstvo vnitra ČR. Podle vyhlášky č. 1/2012 musí být plakáty na veřejné ploše odsouhlasovány obecním úřadem. Texty, které jsou pro osoby ve vedení obce nepříjemné, nelze vyvěsit. Podle ředitelky odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR není vyhláška údajně v rozporu s Ústavou ČR. Vyhláškou se již zabývá kancelář veřejného ochránce práv (ombudsman).

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - Cenzura 4

První návrh textu, který byl občany zkritizován, nakonec dopracovali pracovníci Ministerstva vnitra ČR. Ti pomohli dát původně amatérskému návrhu punc oficiality. Návrh vyhlášky "o veřejném pořádku" řeší téměř výhradně omezení výlepu plakátů, aby se zavřela ústa kritikům vedení obce.

Veřejná zakázka, za kterou se zaplatila dvojnásobná než schválená cena, výběr nejdražšího dodavatele nebo prodeje pozemků za méně než polovinu ceny obvyklé - to byly připomínky oponentů vedení obce Český Jiřetín. Kvůli tomu se v obci třikrát opakovaly komunální volby. Staronové vedení obce však nakonec zvítězilo - český volební zákon totiž umožňuje přihlásit libovolný počet chatařů k trvalému pobytu, na což je jakákoli místní opozice krátká. Opozici se pak sice podařilo prokázat falešnou adresu jedné ze zastupitelek, ale už těžko se jí dařilo shromáždit včas možné důkazy o všech falešných voličích, když ani neznala jejich jména.

Hlavní inovační myšlenkou vedení malé horské obce je však způsob, jak zamezit, aby opozice nadále obtěžovala zveřejňováním informací. Ihned na ustavující schůzi zastupitelstva byla navržena vyhláška o "veřejném pořádku", která zakázala výlep plakátů v obci. První návrh textu, který byl občany zkritizován, nakonec dopracovali pracovníci Ministerstva vnitra ČR. Ti pomohli dát původně amatérskému návrhu punc oficiality.

V obci Český Jiřetín tedy již opozice na veřejné ploše žádný plakát nevyvěsí. Každý plakát je totiž podle platného textu vyhlášky podmíněn schválením obecního úřadu.

První pokus o vyvěšení plakátu opozicí dopadl tak, že obecní činitelé přímo předepsali žadateli text, který smí být vyvěšen. Podle Ministerstva vnitra ČR se „nejedná o cenzuru“. Na druhou žádost o vyvěšení plakátu obec raději už ani neodpovídala. Na příkaz nadřízeného orgánu věc vyřídit, odpověděla obec až po zákonném termínu.

Tím se stal plakát neaktuálním a vznikla otázka, zda může po několika měsících čekání na schválení plakát aktualizovat. I zde se ministerstvo zachovalo vůči správě obce kolegiálně a pozdní rozhodnutí obce komentovalo takto: "byť možná (obecní úřad) nerespektoval lhůtu k jeho vydání ..., (rozhodnutí) je závazné. ... Je nezbytné obrátit se v případě zájmu o vyvěšení aktualizovaného plakátu na obecní úřad znovu ... v opačném případě se vystavujete riziku publikování plakátu, který nebude korespondovat s plakátem, na něž se rozhodnutí vztahuje, a tudíž tomu, že Vaše jednání bude vyhodnoceno jako jednání bez příslušného povolení" (podepsána Ing. Marie Kostruhová, ved. odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR, 28. 8. 2012).

Dle § 46 zákona o přestupcích je "přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí", za kterou lze uložit pokutu do 30 000 Kč.

Pod záminkou této vyhlášky neumožnila starostka vyvěsit ani propagaci politických stran v posledních krajských volbách. Sama však svou vybranou propagaci a reklamu vyvěšuje na úřední desku.

Fotografie k článku

Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - Obecní úřad Český Jiřetín cenzuruje -  foto 1 Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - Obecní úřad Český Jiřetín cenzuruje -  foto 2 Český Jiřetín - Georgendorf - Obec a občané - Obecní úřad Český Jiřetín cenzuruje -  foto 3

Občan - daňový poplatník nemůže vyvěsit na veřejné ploše plakát, aniž by nebyl vystaven hrozbám pokuty 30.000,- Kč. Starostka však s vědomím dozorových orgánů Ministerstva vnitra ČR zneužívá úřední desku pro svou politickou a komerční propagaci.

Na úřední desce Obecního úřadu Český Jiřetín se např. pravidelně objevuje reklama pro trhy v Ředhošti. Zarážející přitom je, že Ředhošť je od Českého Jiřetína vzdálena 75 km. Řada důležitých informací týkajících se obce se však na úřední desce často vůbec neobjeví.

Volební propagace starostky a její volební strany, která byla vyvěšena v době mezi druhými a třetími komunálními volbami na úřední desce. Není to poprvé, co starostka využila s vědomím kontrolních orgánů státu úřední desku ke své politické agitaci nebo dokonce k napadání občanů.

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem