• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Projekty >> Komunální aktivity v obci

Komunální aktivity v obci

Českojiřetínský spolek - Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín společenství občanů, kterým není lhostejný život v obci Český Jiřetín, jsou si vědomi potřeb obce a jejích obyvatel a jsou připraveni přijmout svůj díl odpovědnosti za budoucnost obce, zejména přispívat svým občanským postojem, prací a znalostmi k rozvoji obce. V rámci poslání sdružení se jeho členové angažují v komunální sféře, a to v zájmu snahy o zajištění řádného hospodaření obce a řádného fungování obecní samosprávy.

Nepovedlo se nám prosadit do zastupitelstva více než dva kandidáty, neboť český volební systém umožňuje hlasovat také i formálně hlášeným voličům, kteří v obci trvale nežijí.

Povedlo se nám alespoň dosáhnout rozhodnutí o odvolání zastupitelky Růženy Klubertové, která kandidovala v naší obci, aniž by zde ve skutečnosti bydlela. Naše hlavní kandidátka do zastupitelstva se nakonec bohužel rozhodla připojit se po volbách k většině. Přesto se však členové našeho sdružení angažují ať už v zastupitelstvu nebo mimo něj v tom, aby v obci fungovaly nejzákladnější věci.

V tomto směru vyvíjejí soustředěný tlak na místní samosprávu:

- Prosadili jsme provozování pouličního osvětlení po celou noc (loni se svítilo pouze o víkendech)

- Prosadili jsme sběrné soboty, které obec i přes svou povinnosti po léta nepořádala (ještě před rokem byli občané nuceni větší odpady vozit do Litvínova a byli vystavování ze strany obecního úřadu neoprávněným hrozbám pokuty při uložení větších kusů odpadů)

- Prosadili jsme úklid na obecním pozemku kolem kontejnerů a autobusové zastávky „na konečné“

- Prosadili jsme odstranění značek „silnice se udržuje pouze plužením“ z Flájí a Českého Jiřetína

- Prosadili jsme posyp silnic v obci (ještě týden před posledními Vánocemi se silnice v Českém Jiřetíně neposypávala a vytvářela souvislou ledovou plochu)

- Sledujeme se zvýšenou pozorností nakládání s obecním majetkem, zejména prodeje obecních pozemků, ve snaze, aby z prodejů obecního majetku profitovala především obec a její občané (jako celek).

- Aktivně sledujeme vývoj vykrádání domů v obci i v sousedním Německém Jiřetíně (Deutschgeorgenthal) a opakovaně se snažíme přimět policii k preventivní činnosti v oblasti ochrany majetku občanů (nejsme spokojeni zejména s tím, že objasněnost při vyšetřování domovních krádeží je v současné době téměř nulová)

- Iniciujeme vznik preventivních opatření v oblasti požární ochrany, která do letošního roku byla v naší obci nezajištěná.

Na naše naléhání byla letos uzavřena dohoda s hasiči v Nové Vsi v Horách, opravena obecní stříkačka a vydán požární řád obce.

Naším cílem je uzavření dohody se sousedním městem Neuhausen. Naše obec, je od českých hasičských stanic relativně hodně vzdálená, zatímco od města Neuhausen nás dělí pouze několik málo kilometrů. Město Neuhausen je již dlouhodobě připraveno uzavřít dohodu o bezplatné pomoci v případě požáru v naší obci. Na Obecním úřadě Český Jiřetín leží několik let nepodepsaný návrh smlouvy. Dořešit se má pouze způsob předávání informací mezi českou a německou stranou o potřebě zásahu.

Naší snahou v komunální sféře je, aby se Český Jiřetín stal místem příznivým ke každodennímu životu a ne pouze zázemím pro rekreaci na dva dny v týdnu.

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem